FS-Saneringsteknik AB

FAQ - Frågor & Svar

För dig som vill veta mer om bakgrunden till FS-Saneringsteknik AB, har vi förberett en lista med frågor och svar.
FS-Saneringsteknik AB följer hela tiden hur marknaden utvecklas. Inom vissa av våra nuvarande kundsegment ser vi att ett något bredare och mer anpassningsbart erbjudande kan stärka och utveckla våra affärer. Fokus i den svenska verksamheten är fortfarande specialisttjänster inom fukt med fokus på kundernas totalkostnad.

Det går oftast att nyttja ROT- eller RUT-avdrag vid köp av våra tjänster. Det informerar vi alltid om vid beställning eller när vi lämnar en offert. Vi ordnar allt administrativt arbete kring sådan ansökan.

Vi arbetar mycket med akuta insatser. Många privatpersoner hör av sig akut till oss när dem själva inser att dem behöver hjälp med att lösa problem. Hör av dig så hjälper vi till.

Ja, alla våra medarbetare är anställda hos FS-Saneringsteknik AB. Vi arbetar också med inhyrd personal. Ja, vi har försäkring för våra medarbetare under tiden de arbetar.

FS-Saneringsteknik AB har en ansvarsförsäkring, vilket innebär att om FS-Saneringsteknik AB eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter FS-Saneringsteknik AB sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).
Vi arbetar mycket med akuta insatser. Många privatpersoner hör av sig akut till oss när dem själva inser att dem behöver hjälp med att lösa sin osanitära bostadssituation, eller tex att dem upptäckt att en anhörig lever i misär, försökt att begå självmord eller avlidit i sin bostad. Vi blir också i dagsläget kontaktade av privata hyresvärdar och större kommersiella fastighetsägare som behöver hjälp med specialsanering. Vi samarbetar även med andra saneringsföretag som inte just erbjuder specialsanering. Kommunala socialförvaltningar kontaktar oss också emellanåt för att få specialhjälp inom just saneringsområdet.
Vi täcker hela Östergötland.
iconTveka inte att ta kontakt med oss.

Skriv meddelande här