FS-Saneringsteknik AB

Asbestsanering med Saneringsteknik

Välkommen till Saneringsteknik, din pålitliga partner när det gäller professionell asbestsanering. Vi är experter på att identifiera, hantera och sanera asbest på ett säkert och effektivt sätt, med hjälp av de senaste metoderna och teknikerna inom branschen. Vårt team är specialutbildat för att erbjuda en rad tjänster, från initial asbestanalys till fullständig sanering av asbest.

Hur vi kan hjälpa till med asbestsanering

Asbest är ett material som tidigare använts flitigt i byggindustrin på grund av dess värmeisolerande egenskaper och motståndskraft mot eld. Det kan dock vara hälsoskadligt, vilket gör det viktigt att hantera och sanera asbest på rätt sätt. Hos Saneringsteknik erbjuder vi:

Asbestanalys

För att fastställa om det finns asbest i ditt hem eller på din arbetsplats utför vi noggranna asbetsanalyser. Detta innebär provtagning av material som misstänks innehålla asbest och laboratorieanalyser för att bekräfta förekomsten.

Mäta asbest i luften

Vi genomför luftprovtagningar för att mäta asbestfibrer i luften, vilket är viktigt för att bedöma exponeringsnivåerna och riskerna i byggnader där asbestsanering planeras eller redan pågår.

Sanering av asbest

När asbest identifierats, tar vi hand om hela saneringsprocessen. Våra certifierade sanerare använder skyddade dräkter och respiratorer samt säkerhetstekniker som förhindrar spridning av asbestfibrer under arbetet.

Asbestsanering pris

Vi förstår vikten av kostnadseffektivitet. Efter en initial konsultation och analys erbjuder vi en detaljerad kostnadsuppskattning baserad på omfattningen av saneringsarbetet. Vårt mål är att erbjuda konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med säkerheten eller kvaliteten på vårt arbete.

Hur vet man om det är asbest?

Att identifiera asbest kan vara svårt utan professionell hjälp eftersom det ofta är inbäddat i andra material. Om ditt hem eller byggnad byggdes före 1990-talet och du planerar renovering eller rivning, rekommenderar vi en professionell asbestanalys för att säkerställa att inga asbesthaltiga material störs.

Saneringsteknik är dedikerade till att skydda både människors hälsa och miljön från de faror som asbest kan medföra. 

Kontakta oss idag för att få mer information om våra asbest saneringstjänster och hur vi kan hjälpa dig att skapa en säkrare miljö.